360° fotografiranje


Našom super visokosofticiranom kamerom obuhvaćamo snimke od 360°, što nam omogućava spremanje 4K HDR 2D i 360 ° slika sa bilo koje skenirane pozicije i sa bilo kojeg kuta gledišta.