Opći uvjeti i odredbe

NOVAC 1. OPIS USLUGA.

1.1. Pregled usluga. Tornado 360 pružit će kupcu sljedeće usluge (zajedno „3D usluge“) ako su naručene: „Usluga skeniranja“ je fotografiranje prostora pomoću Matterport 3D kamere za izradu Matterport 3D virtualne šetnje.

„Prostor Matterport“ je 3D model hostiran na platformi Matterport, Uklj. („Matterport“) koji uključuje sljedeće značajke: unutarnji pogled, perspektivni pogled, tlocrtni pogled, opis nekretnine, adresa i podatke za kontakt. Može se dijeliti pomoću URL-a ili ugrađenog koda.

1.2. Tornado 360 dostaviti će URL i kod za ugradnju za snimljeni prostor Matterport (koji će uključivati pristup showreelu i VR Iskustvo). Kupac razumije i suglasan je da su svi Matterport prostori (uključujući pridruženi showreel i VR Iskustvo) hostirani isključivo na Matterportovoj platformi. Kupac neće dobiti nikakve digitalne podatke za Matterport Prostor. 2D slike snimljene iz prostora Matterport i bilo koji 2D shematski tlocrt (ako su naručeni) poslat će se e-poštom.

1.3. Pojam hostinga. Tornado 360 pristaje obrađivati i hostirati stvoreni Matterport prostor (e) na Matterport platformi 12 mjeseci od datuma snimanja. Hosting nakon 12 mjeseci nastavit će se uz naknadu od 50 € unaprijed plaćen godišnje.

1.4. Usluge hostinga. Matterport je domaćin svim 3D uslugama na platformi zasnovanoj na oblaku. Kupac prepoznaje da hosting na Matterport poslužiteljima nije pod nadzorom Tornado 360.

1.5. Priprema lokacije snimanja. Kupac je dužan pripremiti lokaciju snimanja prije usluge skeniranja, uključujući bez ograničenja:

  • Uklanjanje povjerljivih ili neželjenih predmeta
  • Namještanje namještaja i / ili dekora na željeni položaj
  • Obavjestiti Tornado 360 o svim sobama ili područjima koja bi trebala biti izuzeta iz usluga skeniranja
  • Osiguravanje da lokacija snimanja ne sadrži osobe, kućne ljubimce ili predmete

 

Ako nije drugačije ugovoreno, lokacija snimanja koja nije pravilno pripremljena, prema vlastitom nahođenju Tornado 360, smatrat će se nespremnom i datum usluge skeniranja mora se popraviti. Tornado 360 neće biti odgovoran za neurednost bilo koje snimljene lokacije ili za sitne probleme poravnanja, ogledala, prozora, stakla i reflektirajućih pogleda. Kupac će nadalje osigurati da je lokacija snimanja dostupna na dan usluge skeniranja. Kupac ili njegov predstavnik mora biti prisutan na lokaciji snimanja u vrijeme usluge skeniranja kako bi odobrio tumačenje davatelju usluga skeniranja koje će se pružiti.

2. NAKNADE I PLAĆANJE, POLITIKA OTKAZIVANJA.

2.1. Kupac se slaže da će Tornadu 360 platiti sve naknade za 3D usluge i usluge skeniranja kako je dogovoreno prema ponudi. Takve naknade bit će navedene u posebnom računu koji se daje kupcu.

2.2. Račun i plaćanje dospjele ponude. Nakon završetka usluge skeniranja, kupac će platiti Tornadu 360, putem TRR, dužnu naknadu u roku od 7 dana od datuma ponude. Nakon uplate Tornado 360 poslat će putem emaila originalni račun. U slučaju da kupac ne plati dospjeli iznos, bez ograničavanja bilo kojih drugih pravnih lijekova, Tornado 360 imat će pravo obustaviti pružanje 3D usluga kupcu dok ne primi dugovani iznos.

2.3. Pravila otkazivanja. Otkazivanje: Za kupčevo otkazivanje snimanja zakazanog datuma usluge skeniranja bit će potrebna najmanje 3 dan prije pismene obavijesti. U slučaju da kupac otkaže snimanje u manje od 3 dana unaprijed prije dogovorenog datuma usluge skeniranja, kupac će biti odgovoran za potpuno plaćanje svih naknada ukoliko se ne dogovore za novi datum skeniranja.

3. VLASNIČKA PRAVA I LICENCE.

3.1. Vlasništvo. Tornado 360 i njegovi davatelji licenci posjeduju sva prava, vlasništvo i udjele (uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva) na i na: (a) sve 3D usluge i bilo koju tehnologiju ugrađenu u njih; i (b) bilo koji izgled i izgled, poboljšanja, ažuriranja, preinake, prijevodi, kopije, kompilacije i izvedena djela koja se odnose na bilo što od navedenog. Sva prava na prethodno navedeno, koja nisu izričito dodijeljena kupcu, pridržavaju davatelji licence Tornado 360 i Tornado 360, a kupac neće koristiti prethodno navedeno, osim ako je izričito dogovoreno. Kupac prihvaća da će, u skladu s odjeljkom 3.4, Tornado 360 imati pravo koristiti i distribuirati bilo koje 3D usluge po vlastitom nahođenju Tornado 360, uključujući njihovu upotrebu za promociju, marketing i oglašavanje Tornado 360.

3.2. Tornado 360 licenca za kupca. Tornado 360 ovime daje kupcu neekskluzivnu, neprenosivu i nelicencibilnu licencu za: (a) upotrebu i distribuciju URL-ova i ugrađenih kodova koji vode do Matterport prostora (a) (uključujući bilo koji povezani showreel i VR iskustvo) koji se hostiraju na platforma Matterport; i (b) za korištenje i distribuciju bilo kakvih 2D slika snimljenih iz prostora Matterport i bilo kojih 2D shematskih tlocrta (ako su naručeni).

3.3. Ograničenja. Nakon bilo kakvog isteka ili raskida ovog ugovora, kupac će odmah prekinuti svako korištenje 3D Usluga i izbrisati sve kopije 3D usluga (sadržaj ili podaci izvedeni iz 3D Usluga) u posjedu ili pod nadzorom kupca. Kupac neće: (I) onemogućiti ili izmijeniti bilo kakve hiperveze sadržane u bilo kojoj 3D usluzi; (II) izmijeniti, ukloniti ili uništiti bilo koju atribuciju, vlasničke oznake (npr. oznake autorskih prava i zaštitnih znakova) ili povjerljive legende postavljene ili sadržane u 3D uslugama; (III) dekompilirati, rastaviti, dešifrirati, izdvojiti, inverzirati ili na drugi način pokušati izvući izvorni kod bilo kojeg softvera koji je u osnovi 3D usluga; (IV) distribuirati, zajedno s bilo kojim 3D uslugama, bilo koji sadržaj koji sadrži ili promovira lažne, obmanjujuće ili ilegalne aktivnosti, pornografiju, prekomjerno nasilje, “govor mržnje”, zlonamjerni kod ili obmanjujuće oglašavanje; (V) pristupiti ili koristiti bilo koji API koji pruža Matterport bez prethodnog pismenog odobrenja Matterporta ili na drugi način pristupiti Matterport Prostoru (i bilo kojem njegovom dijelu) na bilo koji drugi način osim dostupne funkcionalnosti krajnjeg korisnika; ili (VI) modificirati ili stvoriti bilo koje izvedeno djelo temeljeno na 3D uslugama (ili bilo kojoj njihovoj komponenti).

3.4. Usluga uklanjanja. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti da Tornado 360 ukloni bilo koji Matterport prostor i druge hostirane 3D usluge kao javne ili privatne. Bilo koji prostor Matterport-a ili druga hostirana 3D usluga koja je određena kao privatna neće biti dostupna i neće biti vidljiva javnosti. Tornado 360 odmah će udovoljiti takvom zahtjevu.

4. TORNADO 360 GARANCIJA VRAĆANJA NOVCA

4.1. Kupac mora pismeno obavijestiti Tornado 360 u roku od 3 dana od primitka konačnih proizvoda da nije zadovoljan svojom turom i da želi povrat novca.

4.2. Povrat novca iznosit će 100%, bez troškova putovanja.

4.3. Bilo koji odobreni povrat odmah će rezultirati onemogućavanjem 3D šetnje kupaca i stoga će mu biti nedostupan i neupotrebljiv.

4.4. Svaki odobreni povrat odmah će prestati s bilo kojim sporazumom za dodatne proizvode i usluge koji su bili dio paketa Tornado 360.

4.5. Svi proizvodi povezani s 3D šetnjom, poput fotografija ili videozapisa, ostat će u vlasništvu Tornado 360 koji će i dalje imati autorska prava.

4.6. Kupac neće moći koristiti nikakve proizvode, slike ili videozapise stvorene iz 3D obilaska nakon što mu se odobri povrat.

4.7. Povrat novca bit će osiguran u roku od 15 dana.

4.8. Tornado 360 zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti, izmijeniti ili proširiti ovu ponudu.

4.9. Odluka Tornado 360 je konačna, neće se ulaziti u naknadnu prepisku.

5. BEZ PRIDRUŽIVANJA SA MATTERPORTOM.

Kupac priznaje da je: (a) Tornado 360 neovisni pružatelj usluga skeniranja i nije dobavljač, zaposlenik ili agent Matterporta; i (b) Tornado 360 pruža 3D usluge kupcu na pod licencom između Matterporta i Tornado 360.

6. JAMSTVO; ODRICANJE.

Tornado 360 izjavljuje da će izvršavati svoje obveze iz ovog sporazuma na vrijeme i na način izrađen u skladu s općenito prihvatljivim industrijskim standardima. U slučaju bilo kakvog kršenja prethodno navedenog jamstva, kao jedini i isključivi pravni lijek kupca, Tornado 360 uložit će komercijalno opravdane napore da odmah izvrši svoje obveze na način koji liječi takvu povredu. OSIM NAPREDNOG JAMSTVA, 3D USLUGE I USLUGE SKENIRANJA DAJU SE NA OSNOVU „KAO JESU“ I „DOSTUPNO“, BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, BILO PISANE ILI USMENE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE. TORNADO 360 IZJAVLJAVA ODGOVORNOST, U IME SEBE I NJIHOVIH POVEZANIH LICENCARA, SVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SVA JAMSTVA, NEMOĆE KRŠENJA, PRODAJA I FITNESA FORPES OF SERVICES . POGLED MJESTA NE PREDSTAVLJA I NE JAMČI DA ĆE 3D USLUGE ILI USLUGE UHVATLJANJA UDOVOLJITI POTREBE ILI ZAHTJEVE KUPACA, DA ĆE 3D USLUGE I USLUGE UGOSTITELJA BITI TOČNE ILI POUZDANE DA ĆE KORIŠTENJE 3D USLUGA BITI UNERRIM RIPE , ILI DA ĆE BITI ISPRAVLJEN BILO KOJI NEDOSTATAK U 3D USLUGAMA. DODATNO, POGLED NA MJESTO NEMA ZASTUPANJA, JAMSTVA ILI JAMSTVA U VEZI: (A) PRIMJERENOSTI 3D USLUGA ZA KORIŠTENJE U STRANIM NADLEŽNOSTIMA; ILI (B) VRIJEME 3D USLUGA PRUŽENIH KUPCU.

 

Stupite u kontaktŠto još čekate?

Linkedin

Povežite se sa 3D fotografom Tornado360 i unajmite ga direktno sa vašeg profila.

Povežite se 3D fotografom

YouTube

Gledajte i pratite nas na YouTubu

3D videi